อบรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ  สพป.บร.2   โดยการนำของท่าน  ผอ.ประมวล แสงแสน ได้จัดการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยใช้วิทยากรภายใน คือ คุณครูไกรวิท วงศ์อามาตย์ คุณครูเชี่ยวชาญของรา และได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.สพป.บร.2  ท่าน
ณัฐนันท์ ลิไธสง  มาเป็นประธานในพิธีเปิด ทำให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างมีความสุข ได้สาระอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันจัดงานทำให้การอบรมสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี โดยเฉพาะ      ทีมงานกลุ่มบริหางานบุคคล ตั้งใจทำงานครั้งนี้เต็ม 100%   (ดูภาพประกอบ)

DSC_0017DSC_0016

DSC_0008DSC_0024

DSC_0011DSC_0022

DSC_0018      DSC_0038

DSC_0043      DSC_0061

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s