ประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่………

ประวัตินายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2499
คู่สมรส นางจิราภรณ์ ฉายแสง (เปี่ยมกมล)
twitter – chaturon
facebook – chaturon.chaisang

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

27 กรกฎาคม 2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
24 กรกฎาคม 2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาชน
22 มีนาคม 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1 มีนาคม 2538 โฆษกพรรคความหวังใหม่
2 กรกฎาคม 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
8 สิงหาคม 2538 ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 พฤษภาคม 2539 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
27 เมษายน 2542 เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
5 มีนาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 38
3 ตุลาคม 2545 รองนายกรัฐมนตรี
6 กุมภาพันธ์ 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี
2 สิงหาคม 2548 – 19 กันยายน 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 เมษายน 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
13 ตุลาคม 2549 รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.)

ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/minister/chaturon.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s